APRECIACIÓ

a coneguda (d’algú) SP, segons l’apreciació de / a la manera de veure o d’apreciar (IEC, A-M)

A coneguda dels entesos, aquest quadre no val més de mil pessetes (Fr)

a parer (d’algú), a opinió (d’algú), a judici (d’algú)

a judici (d’algú) SP, segons el judici de / a la manera de veure o d’apreciar d’algú (IEC, *)

A judici de la mestra el nen va copiar l’exercici del seu company

a parer (d’algú), a opinió (d’algú), a coneguda (d’algú)