APOSTAR

entaular diners SV, jugar-se diners (EC)

Cada vegada que van al cafè entaulen diners; a vegades tota la setmanada (R-M)

col·locar diners (p.ext.)

fer vaca SV, apostar una quantitat dues persones plegades (Fr)

Vàrem fer vaca en aquella juguesca

jugar messions, posar messions

jugar messions SV, fer una juguesca (IEC)

Vols que juguem messions, a veure qui guanya?

posar messions, fer vaca

posar messions SV, fer una juguesca, apostar (EC)

Què et sembla si posem messions? A veure qui guanya!

jugar messions, fer vaca