APOGEU

(fig.)

al pinacle (d’alguna cosa) SP, al punt màxim

Arribar al pinacle de la glòria (EC)

al pic de (p.ext.)