APODERAT

per poders SP, dit del matrimoni en què una de les parts, o ambdues, celebren l’acte públic contractual per mitjà d’un apoderat (EC)

Es va celebrar el matrimoni per poders, abans d’embarcar la noia cap a Cuba (S’usa com a complement dels noms casament, matrimoni i noces)

capítols matrimonials (p.ext.)