APODERAR-SE

fer presa en SV, emparar-se / prendre possessió violentament, apoderar-se (R-M, *)

La histèria féu presa en els qui restaren a les fosques (R-M)

fer cop (p.ext.)