APOCAT

anar orella baix SV, apocar-se / estar mancat d’energia interior, de coratge davant les dificultats o perills (R-M, *)

Després de la reprimenda que ha rebut va orella baix i no gosa dir res / Ha fracassat en el seu propòsit i va orella baix (R-M)

abaixar la cresta, tenir poc esperit, mancat d’esperit

abaixar el cap (p.ext.), amb el cap cot (p.ext.)