APENAT

sagnar-li el cor (a algú) O, estar algú molt adolorit a causa d’una ferida moral (EC)

Després d’aquella discussió a en Jordi li sagnava el cor

tenir la boca amarga, plorar gotes de sang

encongir-se-li el cor (a algú) (p.ext.), nuar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)