APARTAR

deixar lloc a SV, deixar lliure una porció d’espai, fer per manera que algú o alguna cosa pugui passar per algun lloc

Deixeu lloc als militars, que puguin passar / Deixeu lloc a l’ambulància!

fer lloc a, fer pas a, deixar pas a

fer-se enllà (p.ext.)

deixar pas a SV, donar a algú o alguna cosa possibilitat o facilitat de passar

Arracona’t al voral i deixa pas a l’ambulància / Deixa’m pas que tinc pressa

fer pas a, obrir pas a, fer lloc a, deixar lloc a, donar pas (a algú)

fer el molinet SV, fer un moviment de rotació amb un bastó, una espasa o un sabre per mantenir apartat l’adversari i parar els seus cops / fer un moviment de rotació ràpid amb els braços (EC)

Aquell cavaller va fer el molinet amb l’espasa per despistar l’adversari / Feia el molinet amb els braços perquè ningú no se li acostés

fer molinets (v.f.)

fer lloc a SV, deixar lliure una porció d’espai, fer per manera que algú (o alguna cosa) hi pugui passar, s’hi pugui encabir, etc. (EC)

Feu lloc al pare; perquè pugui passar / Feu lloc, si us plau, que pugui passar aquest senyor / Els autos van fer lloc perquè passés l’ambulància (*, R-M, R-M)

fer pas a, deixar pas a, fer un forat a, deixar lloc a, fer carrer a

fer-se enllà (p.ext.), fer eixamples (p.ext.)

fer pas a SV, facilitar el pas / deixar espai per passar (R-M, *)

Fes pas al camió de bombers perquè porta les sirenes enceses / Fes-me pas que vull entrar

deixar pas a, fer lloc a, deixar lloc a, fer carrer a, obrir pas a, fer vores (a algú)

fer un forat a SV, obrir un espai en algun lloc per a algú o alguna cosa

Fes un forat al prestatge perquè també hi han de cabre les meves coses / Asseu-te bé al sofà i fes-hi un forat perquè hi pugui seure la teva germana

fer lloc a, fer vores (a algú)

fer vores (a algú) SV, apartar-se per deixar pas a algú (A-M)

Calia fer vores perquè poguessin passar les autoritats / L’Ibo, tot rotllejant-la de prop, li feia vores (*, A-M)

fer un forat a, fer pas a

fer les vores (a algú) (v.f.)

[Gir., Garrotxa, Berguedà (A-M)]

obrir pas a SV, deixar lloc suficient a algú (o a alguna cosa) perquè pugui passar (A-M)

Obre pas a la teva germana perquè pugui passar / Va obrir pas al camió de bombers

deixar pas a, fer carrer a, fer pas a

obrir-se call (inv.)

posar (alguna cosa) de banda SV, (posar) separadament / posar a part, separar (R-M, *)

Posa aquest got de banda, que està trencat / Posa de banda tot el que hagis d’endur-te (*, R-M)

posar (alguna cosa) en decant, a part

posar (alguna cosa) a banda (v.f.), deixar (algú o alguna cosa) de banda (p.ext.)

treure (algú o alguna cosa) del mig SV, apartar, allunyar, algú o alguna cosa que destorba (IEC)

Van treure molta gent del mig, perquè no feien el que havien de fer / No volien cedir fins que no poguessin treure del mig els seus contrincants; volien el triomf absolut / El va treure del mig i el va fer fora de l’empresa perquè no li queia bé / Treu aquestes sabates del mig del corredor, que encara ens faràs caure (*, R-M, *, *)

treure’s (algú o alguna cosa) del davant, treure’s (algú o alguna cosa) de sobre