APARTAMENT

casa cuina SN, habitatge elemental construït al fons d’un cós o un solar, generalment només de planta baixa i a vegades amb un sol pis (IEC)

S’ha traslladat a viure en una casa cuina