APARENTMENT

de cara a la galeria SP, només per quedar bé, esp. davant l’opinió pública (IEC)

En realitat la situació és greu, però de cara a la galeria s’ha de fer com si tot anés perfectament

de cara enfora, de casa enfora, de portes enfora

de portes endins (ant.)

de cara enfora SP, segons els judicis exteriors que condueixen a determinar un judici sobre el caràcter d’una persona, un acte, etc.

De cara enfora es fa el valent, però per dins no les té totes

de portes enfora, de casa enfora, per fora, de cara a la galeria

de portes enfora SP, des de l’exterior / davant de gent que pot aprovar o desaprovar allò que hom fa en públic, opinió pública (R-M, *)

No es pot jutjar el comportament de les persones; de portes enfora tot pot semblar diferent de com és en realitat / De portes enfora tot semblava que havia de rutllar; ara que ho hem vist a fons ens adonem de com anàvem errats (R-M)

de cara enfora, de casa enfora, de cara a la galeria

de portes endins (ant.)

en aparença SP, segons els judicis exteriors que condueixen a determinar un judici sobre el caràcter d’una persona, un acte, etc.

En aparença no és gaire llest / En aparença no semblava que fos un estafador (EC, *)

per fora

d’aparença (v.f.)

pel que es veu SP, segons sembla (R-M)

Pel que es veu, pare i fill no s’avenen (R-M)

segons es veu, a la traça

a bon compte (p.ext.)

per fora SP, segons els judicis exteriors que condueixen a determinar un judici sobre el caràcter d’una persona, un acte, etc.

Per fora sembla feliç, però la processó va per dintre

en aparença, de cara enfora