APARENÇA

de fantasia SP, dit d’un objecte de molta aparença i poc valor; dit del dibuix o de l’estampat d’un teixit, generalment vistós, que no respon a cap dels models clàssics / dit d’un adornament capriciós que té aparença i poc valor (IEC, EC)

Li va regalar un collar de perles de fantasia que fa molt d’efecte / Unes arracades de fantasia / Roba de fantasia (R-M, EC, EC)

d’imitació

molt soroll de boixets i poques puntes SCoord, molta aparença i poca realitat o moltes paraules i pocs fets (A-M)

Havia anunciat a tothom que reformaria tot l’edifici, i en definitiva només l’ha fet pintar. Ha fet molt soroll de boixets i poques puntes (R-M)

molts boixets i poques puntes, molta fressa i poca endreça, moltes bufes i pocs trons

molta fressa i poca endreça SCoord, es diu quan trona molt i no arriba a ploure, o quan es fa molt de soroll o preparatiu i no es fa res de profit (A-M)

Sempre se’l veu atrafegat i mai no resol cap afer. Fa molta fressa i poca endreça / Promet moltes coses; però al capdavall molta fressa i poca endreça, perquè no fa res (R-M, *)

molts boixets i poques puntes, molt soroll de boixets i poques puntes, moltes bufes i pocs trons

moltes bufes i pocs trons SCoord, més paraules que fets / molt de renou i escàs resultat, o moltes paraules i pocs fets (R-M, A-M)

No realitza mai cap dels projectes que ens anuncia amb tanta propaganda; moltes bufes i pocs trons, aquest xicot! (R-M)

molta fressa i poca endreça, molt soroll de boixets i poques puntes

tota la resta són violes (p.ext.), tenir molta boca (p.ext.)

[Men. (A-M)]

molts boixets i poques puntes SCoord, molta aparença i poca realitat, o moltes paraules i pocs fets (A-M)

Va prometre molts beneficis, però tot plegat han estat molts boixets i poques puntes. No n’hem tret ni cinc, del negoci

molt soroll de boixets i poques puntes, molta fressa i poca endreça, moltes bufes i pocs trons

[Barc., Ripoll (A-M)]

tenir bon color SV, tenir (algú o) (una cosa) bona aparença (EC)

Aquesta fruita té bon color, la compraré / El teu fill té bon color, fa la impressió que ja està millor de la malaltia

fer bona cara, fer bona fila, tenir bona estampa

tenir mal color (ant.)

tenir mal color SV, tenir (una cosa) mala aparença (EC)

Aquest menjar té mal color, és millor que no te’l mengis

fer mala cara, fer mala fila

tenir bon color (ant.)

tenir mala estampa SV, algú, tenir una mala presència / figura total d’una persona o un animal (*, EC)

Et convé dormir més hores, tens mala estampa

fer mala fila

tenir bona estampa (ant.)