APANYAR-SE

arreglar-se-les SV, posar els mitjans per aconseguir alguna cosa o per vèncer les dificultats

Arregla-te-les per venir avui a sopar

endegar-se-les, combinar-s’ho, compondre-s’ho, muntar-se-les, enginyar-se-les, apanyar-s’ho, arranjar-s’ho, manegar-s’ho, fer-s’ho venir bé, sortir-se’n, fer la viu-viu, passar la maroma, pintar-se sol, fer-s’ho

arreglar-s’ho (v.f.)

pintar-se sol SV, saber fer bé alguna cosa, no necessitar ningú (A-M)

Mestre Melcion per forjar sabates se pinta tot sol (També s’usa amb les formes pintar-se tot sol i pintar-se a soles) (A-M)

arreglar-se-les, manegar-s’ho