APAGAR

matar puces SV, trepitjar el caliu de les fogueres per apagar les espurnes que hi queden (A-M)

No donaven la nit de Sant Joan per acabada fins que no mataven puces

[Valls (A-M)]