ANY

any de gràcia SN, any / any de l’era cristiana, o sigui, any comptat a partir del naixement de Jesucrist (EC, *)

Tal fet va succeir l’any 1300, any de gràcia

any del Senyor

any de plor SN, primer any de viduïtat (IEC)

Va passar l’any de plor sense sortir al carrer, pràcticament

de dol (p.ext.)

any del Senyor SN, any de l’era cristiana, o sigui, any comptat a partir del naixement de Jesucrist (EC)

El personatge del qual parlem va morir l’any 1425, any del Senyor

any de gràcia

any nou SN, els primers dies de l’any amb relació a l’any que s’acaba (IEC)

Es nota que som a any nou, tothom es fa bons propòsits i està animat

entrada d’any

Cap d’Any (p.ext.), a principi de (p.ext.)

Cap d’Any SN, primer dia de l’any (IEC)

Per Cap d’Any hem d’acabar-nos els torrons de Nadal (R-M)

cua d’any (p.ext.), entrada d’any (p.ext.), casament de Cap d’Any (p.ext.), les calendes de gener (p.ext.), any nou (p.ext.), a principi de (p.ext.)

cua d’any SN, darrer dia de l’any (IEC)

Ens vam conèixer el dia de cua d’any

Cap d’Any (p.ext.), a final de (p.ext.)

entrada d’any SN, any nou / els primers dies de l’any amb relació a l’any que s’acaba (EC, *)

L’entrada d’any sempre és un esdeveniment festiu

any nou

Cap d’Any (p.ext.)

entre any SP, durant l’any, en algun dels dies que no són ni cap d’any ni cua d’any (IEC)

Va començar a trobar-se malament entre any

al llarg de (p.ext.)