ANVERS

la cara de dalt SD, sobre / part superior d’alguna cosa (Fr, *)

Aquesta roba és més bonica per la cara de dalt que del revés

la cara bona, la cara real, el costat bo

la cara de sota (ant.)