ANUS

el forat del cul SD, anus / orifici del final del canal digestiu, a través del qual l’animal expulsa les matèries fecals (EC, *)

El forat del cul no s’ensenya

l’ull del cul, l’ull negre, l’ull que no s’hi veu, la porta falsa

l’ull del cul SD, el forat del cul / orifici del final del canal digestiu, a través del qual l’animal expulsa les matèries fecals (R-M, *)

Del forat del cul, també se’n diu l’ull del cul (R-M)

l’ull negre, l’ull que no s’hi veu, el forat del cul, la porta falsa

l’ull negre SD, anus / orifici del final del canal digestiu, a través del qual l’animal expulsa les matèries fecals (A-M, *)

Aquest nen té l’ull negre encetat, quan el canviïs ja cal que li posis crema

l’ull que no s’hi veu, el forat del cul, l’ull del cul, la porta falsa

l’ull que no s’hi veu SD, anus / orifici del final del canal digestiu, a través del qual l’animal expulsa les matèries fecals (A-M, *)

Tenia irritat l’ull que no s’hi veu

l’ull negre, el forat del cul, l’ull del cul, la porta falsa

la porta falsa SD, anus / expressió usada per a referir-se de manera familiar i irònica a l’anus (Fr, *)

Se li ha escapat un pet per la porta falsa

el forat del cul, l’ull del cul, l’ull negre, l’ull que no s’hi veu