ANUNCIAR

tocar a morts SV, sonar les campanes per anunciar la defunció d’algú / tocar les campanes amb un so greu per anunciar la mort d’algú (A-M, EC)

Van tocar a morts pel difunt

tocar de mort (v.f.), toc de morts (p.ext.), toc d’ànimes (p.ext.)