ANTIGAMENT

a l’antigor SP, molts anys endarrere (R-M)

M’hauria agradat viure a l’antigor, al temps dels grecs / Li agraden els vestits que eren moda a l’antigor (R-M)

en altre temps, en aquell temps, en l’antic, en temps primer, temps enrere, temps era temps, temps ha

al temps que les bèsties parlaven SP, en temps fabulós, remot (R-M)

Això ben segur que passava al temps que les bèsties parlaven, perquè és del tot inversemblant (R-M)

de l’any de la Mariacastanya (p.ext.); de l’any de la picor (p.ext.); aquell temps, de la palla en feien fems i dels fems en feien palla (p.ext.); de quan Judes era fadrí i sa mare festejava (p.ext.)

aquell temps, de la palla en feien fems i dels fems en feien palla SCoord, es diu replicant a algú que retreu «aquell temps», o sia, els temps passats (A-M)

A l’època de la guerra la padrina anava a fer la bugada al riu. Ui! En aquell temps, de la palla en feien fems i dels fems en feien palla. Les coses eren molt diferents aleshores

de quan Judes era fadrí i sa mare festejava (p.ext.), al temps que les bèsties parlaven (p.ext.)

d’antic SP, des de temps antic (EC)

És un vi elaborat d’antic al Penedès

en l’antic (p.ext.)

en altre temps SP, en el temps passat, abans (EC)

En altre temps, aquesta música tan estrident no hauria agradat (R-M)

temps ha, temps enrere, ça enrere, a l’antigor, en aquell temps, en l’antic, en temps primer, temps era temps

fer anys i panys (p.ext.)

en aquell temps SP, en el temps d’allò de què es parla (A-M)

El segle passat les dones sempre es vestien faldilles, perquè en aquell temps era malvist que portessin pantalons

a l’antigor, en altre temps, en l’antic, en temps primer, temps enrere, temps era temps, temps ha

fer anys i panys (p.ext.)

en l’antic SP, en temps passat i llunyà (IEC)

En l’antic hi havia moltes creences i supersticions que ara ja s’han perdut

a l’antigor, en altre temps, en aquell temps, en temps primer, temps enrere, temps era temps, temps ha

d’antic (p.ext.), fer anys i panys (p.ext.)

en temps primer SP, antigament, fa molt de temps (A-M)

En temps primer, les dones no podien votar

a l’antigor, en altre temps, en aquell temps, en l’antic, temps enrere, temps era temps, temps ha

temps enrere SN, en el temps passat; abans (EC)

Temps enrere els matrimonis entre un home i una dona de raça diferent eren malvistos

ça enrere, a l’antigor, en altre temps, en aquell temps, en l’antic, en temps primer, temps era temps, temps ha

fer anys i panys (p.ext.)

temps era temps O, abans, en un temps anterior a l’actual, fa molts anys (IEC)

Temps era temps que ací hi havia viscut un home amb fama de bruixot (R-M)

temps ha, ça enrere, a l’antigor, en altre temps, en aquell temps, en l’antic, en temps primer, temps enrere

de l’any de la Mariacastanya (p.ext.)

temps ha O, fa temps, al temps passat (R-M)

En aquest carrer hi havia temps ha un herbolari que ara ha desaparegut / Anys ha aquest espai que ocupa la plaça havia estat el cementiri del poble (També s’usa amb la forma anys ha) (R-M, *)

temps era temps, en altre temps, ça enrere, de llarga mà, a l’antigor, en aquell temps, en l’antic, en temps primer, temps enrere, fer anys i panys

dies ha (p.ext.), de temps immemorial (p.ext.), de gran res abans (p.ext.), fer cosa (d’algun temps) (p.ext.)