ANTICIPAR

fer Pasqua abans de Rams SV, anticipar les coses, esp. tenir comerç carnal abans del matrimoni / tenir relacions sexuals abans del matrimoni (Fr, A-M)

Diuen que els han fet casar perquè han fet Pasqua abans de Rams (R-M)

tenir relacions (amb algú) (p.ext.), de penal (p.ext.), fer ballar els gegants abans de Corpus (p.ext.)