ANTICIPADAMENT

a compte SP, com a part d’una quantitat a pagar o a cobrar (EC)

Va encarregar uns mobles i va donar la meitat de preu a compte / Ens lliurarà tots els llibres si deixem a compte una petita quantitat de llur cost / M’ha deixat tres mil pessetes a compte (R-M, R-M, EC)

a la bestreta

per endavant (p.ext.), contra reembors (p.ext.)

a la bestreta SP, anticipadament / amb anticipació (R-M, *)

La norma d’aquella casa és que els encàrrecs es paguin a la bestreta i ells fan la tramesa per paquet postal / Vaig pagar-li a la bestreta tot el que li vaig comprar (R-M)

a compte

per endavant (p.ext.), contra reembors (p.ext.)

abans d’hora SAdv, abans del moment oportú o que cal / abans del temps, del moment, assenyalat, oportú o habitual (R-M, EC)

No us preocupeu abans d’hora; espereu fins a saber el resultat / S’ha presentat abans d’hora (R-M, EC)

per endavant

amb temps (p.ext.), cantar victòria (p.ext.)

amb temps SP, mitjançant transcurs de temps; amb un espai de temps anticipat (A-M)

Notifiqueu-m’ho amb temps (EC)

abans d’hora (p.ext.), per endavant (p.ext.)

per endavant SP, anticipadament / abans del temps, del moment, assenyalat, oportú o habitual (IEC, *)

Hauràs de pagar l’encàrrec per endavant; és norma de la casa / Donar les gràcies per endavant / Si volies entrades per al concert, m’ho hauries hagut de dir per endavant, ara ja no se’n troben / Si fas la feina de demà, això que tindràs per endavant (R-M, EC, *, *)

abans d’hora

a la bestreta (p.ext.), a compte (p.ext.), amb temps (p.ext.), contra reembors (p.ext.)