ANTECEDENT

punt de partida SN, el lloc des d’on es parteix o es posa algú o alguna cosa en moviment; fig., allò que es pren com a antecedent i fonament per a una activitat (A-M)

El punt de partida de la seva anàlisi fou l’ocupació de l’illa