ANOTAR

prendre nota (d’alguna cosa) SV, anotar, considerar atentament una cosa per recordar-la (EC)

Pren nota de tot el que et diré (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

prendre raó (d’alguna cosa)

prendre declaració (a algú) (p.ext.)

prendre raó (d’alguna cosa) SV, prendre nota d’alguna cosa, informació atenta (A-M)

Haurem de prendre raó de tot el que diu, perquè és molt interessant

prendre nota (d’alguna cosa)

prendre declaració (a algú) (p.ext.)