ANIMAT

estar d’humor SV, estar animat (R-M)

Avui està d’humor / Ahir no va voler parlar amb ningú; tenia moltes coses a resoldre i no estava d’humor / Sempre està de bon humor (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC, R-M, *)

estar de gaita, estar de bona jeia, estar de bona lluna, tenir la bona

no tenir mala hora mai (p.ext.), estat d’ànim (p.ext.)

estar de bona jeia SV, estar animat

Quan està de bona jeia, fa riure tota la colla

estar de gaita, tenir bona lluna

estar de mala jeia (ant.)

estar de gaita SV, estar alegre, de bon humor / estar animat (R-M, *)

Portava uns dies molt trist, però avui està de gaita (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

tenir bona lluna

estar de mala gaita (ant.)

tenir un bon dia SV, expressió usada per a fer referència a l’estat d’ànim, sensacions, etc., favorables d’algú amb relació a un dia determinat

Avui l’han fet fix a la feina i s’ha promès amb la xicota. Té un bon dia

tenir bona lluna

tenir un mal dia (ant.), tenir un dia dolent (ant.), estar d’humor (p.ext.), no tenir mala hora mai (p.ext.), estat d’ànim (p.ext.)