ANIMAL

animal de càrrega SN, animal equí que s’usa, generalment a les granges, per a traslladar o arrossegar una càrrega d’un lloc a un altre

Necessitem un animal de càrrega per a treballar (També s’usa amb els noms ase, cavall, mul, ruc, etc.)

motor de sang

animal de companyia SN, animal domèstic que amb la seva presència acompanya una persona (EC)

Em sento molt sol; m’hauré de comprar un animal de companyia / Vol ser veterinari perquè li encanten els animals de companyia

gos falder (p.ext.), gos pigall (p.ext.)

animal de sella SN, bèstia destinada a ésser cavalcada amb sella (cavall, mul, ase, etc.) (EC)

Agafarem un animal de sella per anar fins a la masia (També s’usa amb els noms ase, cavall, mul, ruc, etc.)

motor de sang SN, animal que mou una màquina (EC)

Aquesta arada no es pot moure sense l’ajuda d’un motor de sang, necessitem un cavall o un bou

animal de càrrega