ANHELAR

trencar-se-li l’alè (a algú) O, interrompre la respiració (EC)

De tan nerviós que estava se li trencava l’alè

perdre l’alè

aguantar-se l’alè (p.ext.), perdre el plor (p.ext.)