ANGUNIEJAR

fer sortir els cabells blancs (a algú) SV, provar la paciència (EC)

Els meus alumnes em fan sortir els cabells blancs

fer mudar la pell (a algú)

fer sortir cabells blancs (a algú) (v.f.), les de Caïm (p.ext.)

fer eixir els cabells verds (a algú) (Cast., Val.)