ANGÚNIA

això no és viure O, es diu d’un estat o situació d’angúnia, d’excés de treballs, de preocupacions, etc. (A-M)

Sempre està estudiant i això no és viure. Hauria de sortir a distreure’s

deixar viure (algú) (ant.), anar a tope (p.ext.), no viure ni deixar viure (p.ext.)

les de Caïm SD, expressió usada per a referir-se a les angúnies, dificultats, etc., que hom ha patit

Ha passat les de Caïm per aconseguir treure’s la carrera (S’usa normalment amb els verbs passar, patir, sofrir, etc.)

mal trago, mal pas, mal bocí

passar-la negra (p.ext.), fer sortir els cabells blancs (a algú) (p.ext.)