ANCORAT

estar a l’àncora SV, estar amb l’àncora o les àncores clavades (IEC)

No es preocupi, el vaixell està a l’àncora

donar fons (a alguna cosa) (p.ext.), fer peu d’ànec (p.ext.), estar en roda (p.ext.)

estar en roda SV, estar fondejat un vaixell amb una o més àncores de vira, presentant sempre la proa a la part d’on ve el vent (EC)

El vaixell estava en roda: aturat

donar fons (a alguna cosa) (p.ext.), estar a l’àncora (p.ext.)