ANALITZAR

passar (algú o alguna cosa) pel sedàs SV, fer o ésser objecte d’observació o crítica minuciosa / analitzar amb detall, controlar (R-M, IEC)

Va passar tot aquell informe pel sedàs / Abans d’admetre algú a la seva penya, el passen pel sedàs; s’informen bé de qui és i de tots els detalls que poden saber de la seva vida (*, R-M)

mirar (alguna cosa) amb quatre ulls (p.ext.)