AMPLIFICADOR

en contrafase SP, dit del muntatge de dos tubs de dos transistors emprat correntment com a amplificador de potència (EC)

Cal fer un muntatge en contrafase per amplificar la potència de l’aparell de música