AMOLLAR

arriar (alguna cosa) en banda SV, deixar anar totalment un cap que era fermat o que hom aguantava amb les mans (IEC)

Va arriar la corda en banda / Vam haver d’arriar en banda aquella corda perquè algú hauria pogut prendre mal