AMO

amo i senyor SCoord, home que té domini absolut sobre algú o alguna cosa

Es va fer amo i senyor de les terres quan va morir el seu pare. Ara és ell qui fa i desfà

dona i madona, senyora i majora