AMISTOSAMENT

a les bones SP, per mitjans d’avinença / amistosament, per la persuasió, no recorrent a mitjans restrictius (R-M, IEC)

Heu de procurar resoldre aquesta qüestió a les bones, sense recórrer a la coacció / Si no ho vols fer a les bones, ho hauràs de fer a les males (R-M)

de bé a bé

a bones (v.f.), a les males (ant.)