AMENAÇA

el quarto de les rates SD, lloc imaginari que hom esmenta per fer por als infants, amenaçant-los que hi seran tancats si el seu comportament no és correcte

Si no et portes bé, et tancarem al quarto de les rates

l’home del sac (p.ext.)

[quarto: mot no registrat a l’IEC]

ja cal que es calci O, expressió amb què hom adverteix d’un perill, esp. amenaçant (IEC)

Ja cal que et calcis, si no ho acabes a l’hora, perquè el director té molta mala jeia

ja s’ho trobarà, pobre d’ell, jugar-se-la, ja te n’aniràs a penedir a Roma

ja t’ho diran de misses (p.ext.), ja et trobaré (p.ext.), ja vindrà la festa del nostre carrer (p.ext.), me la pagaràs (p.ext.), no anar-se’n a penedir a Roma (p.ext.)

ja et trobaré O, expressió que indica un desig de revenja (R-M)

No m’ho vols deixar, oi? Ja et trobaré! Quan em demanis alguna cosa, jo faré igual (R-M)

ja vindrà la festa del nostre carrer; me la pagaràs; ja t’arranjaré, jo

ja cal que es calci (p.ext.)

ja t’ho diran de misses O, es diu per a amenaçar algú amb càstigs futurs per la seva mala conducta (A-M)

Tu vés fent el teu caprici i no compleixis a la feina; ja t’ho diran de misses! (R-M)

ja cal que es calci (p.ext.), fer (algú) amb arròs (p.ext.)

ja vindrà la festa del nostre carrer O, es diu en to d’amenaça, com dient «ja ens veurem, ja vindrà l’ocasió de venjar-me!» (A-M)

Ara sempre es fiquen amb mi, però ja vindrà la festa del nostre carrer!

ja et trobaré

ja cal que es calci (p.ext.)

jugar-se-la SV, expressió utilitzada com a amenaça

Torna’m els diners que em deus ben aviat, perquè te l’estàs jugant

ja cal que es calci, ja s’ho trobarà

l’home del sac SD, personatge imaginari que hom esmenta per fer por als infants amenaçant-los que se’ls endurà dins el seu sac (EC)

Si no et portes bé cridaré l’home del sac / Que vols que avisem l’home del sac? Doncs, comporta’t correctament (EC, *)

el quarto de les rates (p.ext.)

mans enlaire SN, comminació perquè posi les mans enlaire una persona que hom vol capturar com a garantia que no atacarà (EC)

Mans enlaire; tenen dret a romandre en silenci! Qualsevol cosa que diguin podrà ésser utilitzada en contra seva davant d’un tribunal…

pobre d’ell SA, es diu per a amenaçar algú

Pobre d’ell si s’atreveix a perjudicar-te / Pobre de tu! si expliques aquest secret a algú / Pobres d’ells que m’aixafin la sorpresa! (També s’usa amb els pronoms forts de segona i de tercera persones)

ja cal que es calci

punt negre SN, [existir una] circumstància poc clara o amenaçadora (R-M)

En la història d’aquest home hi havia un punt negre que ell no revelarà mai i que ens resulta inassequible / En les seves explicacions hi havia un punt negre / Aquesta carretera té un punt negre (R-M, *, *)

punt negre a l’horitzó

punt negre a l’horitzó SN, expressió per a indicar una situació amenaçadora (IEC)

Aquest assumpte que em proposes no m’agrada, hi ha un punt negre a l’horitzó / La seva proposta suposa un punt negre a l’horitzó, ja cal que estiguem alerta

punt negre

sabràs dos i dos quants fan O, expressió d’amenaça amb què hom indica a un altre que en tocarà les conseqüències (EC)

Si continues molestant-me d’aquesta manera, sabràs dos i dos quants fan! (S’usa en les segones i en les terceres persones)

te donaré un sis que pareixerà un dotze (p.ext.), fer (algú) amb arròs (p.ext.), dir quants fan quinze (a algú) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

si t’agafo, no tindràs fred O, es diu en to d’amenaça, com volent dir que li donarà una tupada forta, que el calfarà (A-M)

Si t’agafo, no tindràs fred! Tu creus que m’havies de tirar tots els apunts per terra?

te donaré un sis que pareixerà un dotze; ja t’arranjaré, jo; si t’agafo, t’espello

fer (algú) amb arròs (p.ext.)

si t’agafo, t’espello O, es diu per a amenaçar algú

Me l’has feta molt grossa. Si t’agafo, t’espello

si t’agafo, no tindràs fred

[Albesa]

te donaré un sis que pareixerà un dotze O, es diu per a amenaçar algú de pegar-li fort (A-M)

Es seu marit cridava tot sovint: «Te donaré un sis que pareixerà un dotze» i ella es posava a plorar

si t’agafo, no tindràs fred; ja t’arranjaré, jo

sabràs dos i dos quants fan (p.ext.), fer (algú) amb arròs (p.ext.), dir quants fan quinze (a algú) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]