AMBULATORI

centre d’assistència primària SN, unitat d’atenció primària en alguns sistemes de sanitat pública (IEC)

Si et trobes molt malament haurem d’anar al centre d’assistència primària, al CAP

metge de capçalera (p.ext.), centre de salut (p.ext.), casa de socors (p.ext.)