AMBIGU

home de dos vents SN, home que fa dues cares, que fingeix una cosa davant algú i una altra davant els de l’altra banda / de dues cares (A-M, EC)

No pots estar mai segur de què vol dir realment. És un home de dos vents / És una persona de dos vents (També s’usa amb els noms dona, gent i persona) (*, EC)

tenir dues cares

home llis (ant.), fer la puta i la Ramoneta (p.ext.), fer dues cares (p.ext.), fer el doble joc (a algú) (p.ext.)