AMBIGÜITAT

doble sentit SN, ambigüitat / es diu per a referir-se a alguna cosa que es pot interpretar amb dues significacions diferents (Fr, *)

Una frase de doble sentit / Sempre diu les coses amb doble sentit / És un gest amb doble sentit