AMBIENTAT

en el seu ambient SP, expressió usada per a indicar que algú es troba en la situació que més s’adapta als seus gustos, inclinacions, aptituds, etc.

Es nota que està en el seu ambient perquè només fa que dir bestieses (S’usa amb les altres formes del possessiu. Es fa servir normalment amb els verbs estar, trobar, viure, etc.)

com el peix a l’aigua, a gust, tot li és pàtria (a algú)

fora del seu ambient (ant.)

en el seu element SP, [trobar-se] còmode / algú, trobar-se en la situació que més s’adapta als seus gustos, inclinacions, aptituds, etc. (R-M, IEC)

Gaudeix quan pot parlar de música; es troba en el seu element (S’usa normalment amb els verbs estar, trobar, viure, etc.) (R-M)

com el peix a l’aigua, a gust, tot li és pàtria (a algú)

fora del seu element (ant.)