AMARG

amarg com el fel SA, molt amarg (R-M)

Aquestes taronges són amargues com el fel; no ens les podrem pas menjar / Aquesta ametlla és amarga com el fel. Quin mal gust de boca m’ha deixat! (R-M)

dolç com la mel (ant.), dolç com un arrop (ant.), dolç com un sucre (ant.)