AMANSIT

més bla que un cotó SA, [estar] molt amansit, sense irritació (A-M)

Amb sa repassada d’ahir ara està més bla que un cotó

més dòcil que un xai, tou com la cera, com una cera

dolç com una gatosa (ant.), no tenir sang a les venes (p.ext.), no tenir sang (p.ext.)

[Mall. (A-M)]