AMAINAT

a la callada SP, el fet de callar, esp. el vent (F)

A la callada del vent plourà (F)

caure el vent (p.ext.)