AMAGAR

anar amb embuts SV, parlar sense sinceritat, amagant la veritat (IEC)

Sempre vas amb embuts, digues-me d’una vegada què vols / Com que sempre ve amb embuts, quan telefona per preguntar com estem, ja pensem que ens vol demanar un favor (També s’usa amb el verb venir)

sense embuts (ant.), clar i català (ant.), clar i llampant (ant.), parlar clar (ant.), amb segones intencions (p.ext.), parlar fosc (p.ext.), fugir d’estudi (p.ext.)