AMAGANT-SE

a l’ombra SP, de manera dissimulada / fora de la vista de la gent (R-M, IEC)

Tota aquesta conspiració s’ha fet a l’ombra i amb la màxima cautela / Són perseguits i han de treballar a l’ombra per tal de salvar llurs ideals (R-M, *)

a la quieta, d’amagat (d’algú), tenir (alguna cosa) entre cendres

treball de sapa (p.ext.)

al darrere (d’algú) SP, fora de la presència d’algú / sense que algú s’assabenti d’alguna cosa (R-M, *)

Des de la feina, truca a la seva xicota al darrere del seu cap / És un home que sempre fa bona cara a tothom, però és un hipòcrita que al darrere critica i bescanta tant com pot (El complement és opcional) (*, R-M)

d’amagat (d’algú)

d’amagat (d’algú) SP, procurant sostreure’s a l’atenció de la gent / amagant-se, ocultament (R-M, IEC)

Va fer-ho d’amagat d’ell / Sabia que l’esperaven a l’entrada i va sortir d’amagat per una porta del darrere (El complement és opcional) (IEC, R-M)

de sotamà, d’incògnit, a furt, d’amagatotis, d’esquitllentes, a l’ombra, d’esquitllada, d’amagatons, sense sabuda (d’algú), d’estranquis, en celat, al darrere (d’algú), tenir (alguna cosa) entre cendres

a sabuda (d’algú) (ant.), a cient (d’algú) (ant.), a la vista (d’algú) (ant.), a cau d’orella (p.ext.), mirar (algú o alguna cosa) de reüll (p.ext.)

d’amagatons SP, procurant no ésser descobert (R-M)

D’amagatons va robar les cireres del veí (R-M)

d’amagat (d’algú), d’amagatotis, d’esquitllada, d’esquitllentes, d’estranquis

d’amagatotis SP, procurant no ésser descobert (R-M)

Ho tenien prohibit, però hi van entrar d’amagatotis (R-M)

d’amagat (d’algú), d’amagatons, d’esquitllada, d’esquitllentes, d’estranquis

d’esquitllentes SP, esquitllant-se, amb cautela per a no ésser vist (EC)

Passava d’esquitllentes / Ha aprofitat que badava per fugir d’esquitllentes (EC, *)

d’esquitllada, d’amagat (d’algú), d’amagatotis, d’amagatons, d’estranquis