AMABLE

com un guant SAdv, amable / de caràcter amable, dòcil i pacífic (R-M, *)

Sempre està de mal humor, però avui estava com un guant / Ens pensàvem que ens rebria a crits, però el vàrem trobar suau com un guant; va ésser extraordinàriament amable (R-M)

dolç com un arrop

dolç com la mel SA, molt dolç / dit per a referir-se a algú molt dolç o amable (A-M, *)

Abans era bastant antipàtic, però ara s’ha tornat dolç com la mel

dolç com un sucre, més dolç que la mel, ésser tot mel (algú)

dolç com a mel (v.f.)

dolç com un arrop SA, [ésser] de caràcter amable / dit del caràcter dòcil i pacífic (R-M, IEC)

De bon principi ens va escridassar però després va ésser dolç com un arrop i ens va demanar disculpes / Va ésser dolç com un arrop, tal com és habitual en ell (També s’usa amb la forma dolç com l’arrop) (R-M)

més dolç que l’arrop, dolç com un sucre, més dolç que la mel, com un guant, ésser tot mel (algú)

[Val. (A-M)]

ésser tot mel (algú) SV, ésser una persona molt suau de tracte, molt amable (A-M)

És un home tot mel (IEC)

dolç com la mel, dolç com un sucre, dolç com un arrop, més dolç que l’arrop

fer bona cara (a algú) SV, acollir amablement (R-M)

És un botiguer que sempre fa bona cara a tothom i té molta paciència / Aquell bon home fa bona cara a tothom; és molt afectuós (R-M)

fer un bon paper (a algú)

fer mala cara (a algú) (ant.)

més dolç que l’arrop SA, molt dolç / de caràcter amable, dòcil i pacífic (A-M, *)

El Marçal sembla una mica esquerp, però quan el coneixes t’adones que és més dolç que l’arrop

més dolç que la mel, dolç com un arrop, ésser tot mel (algú)

[Val. (A-M)]