AMÈRICA

el nou continent SD, Amèrica / expressió usada per a referir-se al continent americà (EC, *)

Colom va descobrir el nou continent

el nou món

l’antic continent (p.ext.)

el nou món SD, Amèrica / expressió usada per a referir-se al continent americà (EC, *)

El descobriment del nou món va suposar canvis importants per a la Península Ibèrica

el nou continent