ALTRE

tot altre SQ, altra cosa (R-M)

En aquest conjunt el color blau t’anirà més bé que tot altre / Aquesta classe de cola enganxa millor que tota altra (R-M)

tot altre que (p.ext.), altre que (p.ext.), tots altres (p.ext.), els altres (p.ext.)