ALTRAMENT

d’altra manera SP, si no fos així / si no és així, si no fos per això (IEC, EC)

És segur que vindrà; d’altra manera, ja ens hauria avisat / M’han convidat: d’altra manera, no hi aniria pas (R-M, EC)

en canvi SP, no així sinó altrament, contràriament (IEC)

No té gens de memòria; en canvi, és molt perspicaç / És molt baix; en canvi, té una gran agilitat (R-M)

en escanvi

en escanvi SP, contràriament / no així sinó altrament, contràriament (R-M, *)

Ell és molt estudiós; en escanvi, el seu germà ha sortit poc treballador

en canvi