ALTIVAR-SE

agafar fums SV, agafar, molta vanitat, envanir-se, infatuar-se

Quins fums que ha agafat (També s’usa amb els quantificadors molt, tant, un, etc. en posició prenominal) (EC)

pujar-li els fums al cap (a algú), pujar-li al cap (a algú)

tenir fums (p.ext.), gastar fums (p.ext.)