ALTIU

amb el cap alt SP, altiu / molt ple de vanitat (R-M, *)

D’ençà que no és el gerent, no va amb el cap alt com abans, que gairebé ni saludava / Amb el cap ben alt li va dir que estava despatxat (S’usa preferentment amb el verb anar i amb el modificador ben en posició preadjectival) (R-M, *)

amb la cua dreta, més estufat que un indiot, estufat com un paó, tenir un rei al cos, tindre un rei a la panxa, semblar el Déu de la terra, amb el coll dret, no cabre al món, pensar-se tocar el cel amb un dit, pujar-li els fums al cap (a algú), tenir fums

amb la cua dreta SP, molt ple de vanitat

Sempre camina amb la cua dreta; no sé qui es pensa que és. (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.) (R-M)

amb el cap alt, amb el coll dret, semblar el Déu de la terra

com un indiot SAdv, estufat / molt ple de vanitat (R-M, *)

Sempre es passeja com un indiot, tibat i sense dignar-se a saludar ningú (R-M)

més estufat que un indiot, estufat com un paó

estufat com un paó SA, molt ple de vanitat (A-M)

Des que li han concedit el premi va estufat com un paó (També s’usa ometent l’adjectiu)

més estufat que un indiot, com un indiot, tibat com un rave, amb el cap alt, amb el coll dret, semblar el Déu de la terra, no cabre al món, pensar-se tocar el cel amb un dit, pujar-li els fums al cap (a algú), tenir fums, més inflat que un calàpet

fer-se dir sí senyor SV, algú, fer-se tractar com a superior / ésser molt orgullós (*, A-M)

El nou encarregat es fa dir sí senyor, manté massa les distàncies amb la resta de treballadors

tenir un rei al cos

d’igual a igual (ant.), tractar (algú) de tu (ant.)

més estufat que un indiot SA, molt vanitós (A-M)

Des que és catedràtic es passeja més estufat que un indiot: ja no saluda ningú

com un indiot, estufat com un paó, amb el cap alt, semblar el Déu de la terra, amb el coll dret, no cabre al món, pensar-se tocar el cel amb un dit, pujar-li els fums al cap (a algú), tenir fums, ésser un pet bufat, dur molt de vent a sa flauta

posar-se com un gall (p.ext.)

no mirar cap ni cara SV, ésser altiu / tenir pretensions, altivar-se (Fr, *)

Des que va guanyar aquell premi no mira cap ni cara

tenir un rei al cos, tindre un rei a la panxa, semblar el Déu de la terra, no cabre al món, pensar-se tocar el cel amb un dit, tenir fums, més estufat que un indiot, estufat com un paó, amb el coll dret, amb el cap alt, amb la cua dreta

mirar (algú) de dalt a baix (p.ext.)

tenir un rei al cos SV, (algú) no admetre traves, limitacions, a la seva voluntat / ésser molt orgullós, no admetre imposicions de ningú (IEC, A-M)

No esperis pas que ell t’ho porti; té un rei al cos i no vol molestar-se per ningú (R-M)

fer-se dir sí senyor, semblar el Déu de la terra, no cabre al món, pensar-se tocar el cel amb un dit, pujar-li els fums al cap (a algú), tenir fums, amb el coll dret, més estufat que un indiot, amb el cap alt, estufat com un paó

tindre un rei a la panxa (Val.)

[Cat. (A-M)]

tindre un rei a la panxa SV, ésser molt orgullós, no admetre imposicions de ningú (A-M)

En Jaume té un rei a la panxa, no creu ningú i fa sempre la seva

semblar el Déu de la terra, no cabre al món, pensar-se tocar el cel amb un dit, pujar-li els fums al cap (a algú), tenir fums, més estufat que un indiot, amb el cap alt, estufat com un paó, amb el coll dret

tenir un rei al cos (Cat.)

[Val. (A-M)]