ALTERNATIVAMENT

adés…adés SCoord, introdueix expressions distributives (EC)

Adés plorava, adés reia (Fr)

tan aviat…com, ara…ara, ara…adés, d’aquí a aquí…d’aquí a aquí, una vegada…una vegada

ara…adés SCoord, introdueix expressions distributives (EC)

Ara guanyant, adés perdent (EC)

ara…ara, tan aviat…com, adés…adés, d’aquí a aquí…d’aquí a aquí, una vegada…una vegada

ara…ara SCoord, introdueix proposicions distributives (EC)

Ara plora, ara riu (Fr)

tan aviat…com, adés…adés, ara…adés, d’aquí a aquí…d’aquí a aquí, una vegada…una vegada

d’altra banda SP, en cert aspecte considerat per oposició amb un altre

D’una banda és un noi molt simpàtic, però d’altra banda també penso que és una mica fals (S’usa normalment en discursos en què prèviament s’ha usat la locució d’una banda. També s’usa amb la forma de l’altra)

per altre vent, d’altra part

per altra banda (v.f.), d’una banda (p.ext.)

d’aquí a aquí…d’aquí a aquí SCoord, correlació que distribueix accions diferents dimanant d’una mateixa situació / unes vegades…, altres vegades (R-M, A-M)

És molt voluble; d’aquí a aquí et saluda, d’aquí a aquí no et diu res / D’aquí a aquí juguen bé, d’aquí a aquí juguen malament (R-M, EC)

adés…adés, ara…adés, ara…ara, tan aviat…com, una vegada…una vegada

[Solsona, Cardona, Gironella, Llofriu (A-M)]

d’una banda SP, en cert aspecte considerat per oposició amb un altre (A-M)

D’una banda és un noi molt intel·ligent, però de l’altra de vegades no sap reaccionar davant d’algunes situacions (S’usa normalment en correlació amb la locució d’altra banda)

per una banda (v.f.), d’altra banda (p.ext.)

per altre vent SP, per altra banda, en altre lloc, d’altra manera (A-M)

Hi ha la gent que és partidària de fer la carretera i per altre vent la gent que hi està en desacord

d’altra banda

tan aviat…com SCoord, unes vegades…, altres vegades (EC)

Tan aviat plora com riu (EC)

adés…adés, ara…adés, ara…ara, d’aquí a aquí…d’aquí a aquí, una vegada…una vegada

un dia part altre SQ, cada dos dies / un sí i l’altre no, alternant (A-M)

Des que iniciaren el festeig es veien un dia part altre / Sembren la terra un any part altre (També s’usa amb els noms any, mes, setmana, etc.)

un dia sí un dia no, un dia sí i un altre no, dia per altre

un dia part altre i dos arreu (p.ext.)

un dia sí i un altre no SCoord, cada dos dies (EC)

Anava a passejar al parc un dia sí i un altre no (També s’usa amb la forma un dia sí i l’altre no i amb els noms any, mes, setmana, etc.)

un dia part altre, un dia sí un dia no

un dia sí i l’altre també (p.ext.), un dia no i l’altre tampoc (p.ext.)

una vegada…una vegada SCoord, alternativament / correlació usada per a introduir expressions distributives (Fr, *)

Van anar parlant una vegada un, una vegada l’altre

tan aviat…com, ara…ara, ara…adés, adés…adés, d’aquí a aquí…d’aquí a aquí